free web hit counter

Tour du lịch hướng nghiệp nghề du lịch khách sạn

Tour du lịch hướng nghiệp nghề du lịch – Khách sạn. Tour trải nghiệm nghề du lịch, khách sạn 1 ngày. Thông qua chuyến đi các em sẽ định hình cho mình được nghề nghiệp mà dự định theo đuổi và gắn bó sau này.

  • Thời gian:1 Ngày

  • Tình Trạng:Hàng Tuần

  • 0 đồng

    Giá gốc: 0 đồng

  • Khởi hành ngày: 13/08/2020

    BOOK TOUR NGAY